پخش زنده و آرشیو رادیو

باركد 626

پنجشنبه 2 اسفند 1397 ساعت 13:30 به مدت 52 دقیقه

اطلاعات برنامه

باركد 626

شركت های دانش بنیان

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، هاشمی(كارشناس مجری)، مهندس مهدی مهرآور(مدیر بازرگانی و تامین شركت مهندسی نویان ایده آرا)، مهندس امیر احمد سلطانی(مدیرعامل و طراح دستگاه شركت مهندسی نویان ایده آرا) و مهندس امید احمد سلطانی(مدیر تولید شركت مهندسی نویان ایده آرا)

فهرست قطعات