پخش زنده و آرشیو رادیو

در مسیر فردا

سه شنبه 21 آبان 1398 ساعت 13:15 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

در مسیر فردا

ویژه شعار سال(رونق تولید)

با حضور جوادی نژاد(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر رحمان السادات نجفی(رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی و همكاری فعالان منطقه آزاد)

فهرست قطعات