پخش زنده و آرشیو رادیو

در مسیر فردا

هر روز از ساعت 13:15 به مدت 15 دقیقه


ویژه برنامه شعارسال با محوریت گفت و گو با چهره های سرشناس و صاحب نظر در حوزه های مختلف درخصوص نامگذاری سال 98 و نحوه تحقق آن