پخش زنده و آرشیو رادیو

در مسیر فردا

سه شنبه 14 آبان 1398 ساعت 13:20 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

در مسیر فردا

ویژه شعار سال(رونق تولید)

با حضور جوادی نژاد(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر میثم خسروی(كارشناس حوزه پول و بانك)

فهرست قطعات