پخش زنده و آرشیو رادیو

در مسیر فردا

شنبه 18 آبان 1398 ساعت 13:15 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

در مسیر فردا

ویژه شعار سال(رونق تولید)

با حضور جوادی نژاد(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر سید كمال سیدعلی(معاون ارزی سابق بانك مركزی)

فهرست قطعات