پخش زنده و آرشیو رادیو

در مسیر فردا

پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 13:15 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

در مسیر فردا

ویژه شعار سال(رونق تولید)

با حضور جوادی نژاد(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر آلبرت بغوزیان(كارشناس مسائل اقتصادی)

فهرست قطعات