پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 8 بهمن 1398 ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

سالمندان و بازنشستگان، اقدامات پیشگیرانه بیماری های گوارشی در سالمندان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و دكتر مهرداد حق ازلی(معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و فوق تخصص گوارش)

لیست قطعات