پخش زنده و آرشیو رادیو

افق های نو

سه شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 07:00 به مدت 47 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق های نو

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، نگاه مقام معظم رهبری به سبك زندگی، دغدغه ها و راهكارها

با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، حسین زاده(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم) و دكتر عزیز نجف پور آقابگلو(رئیس مركز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و رئیس اندیشكده مطالعات علم، فرهنگ و فناوری)

فهرست قطعات