پخش زنده و آرشیو رادیو

افق های نو

شنبه تا جمعه از ساعت 8:30 به مدت 60 دقیقه


برنامه ای با موضوع تبیین و تحلیل 7 توصیه اساسی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب