پخش زنده و آرشیو رادیو

گام دوم

چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 10:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

گام دوم

باز تعریف امنیت ملی در گام دوم انقلاب اسلامی

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، پاك اندیش(كارشناس مجری)، دكتر محمدحسین پركره(مشاور عالی رئیس اسبق دانشگاه آزاد اسلامی)، دكتر سید علی لطیفی(پژوهشگر علوم سیاسی) و علی سیف پور(فعال فرهنگی و دانشجویی)

لیست قطعات