پخش زنده و آرشیو رادیو

گام دوم

چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 10:00 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

گام دوم

دانشگاه و گام دوم انقلاب اسلامی

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، پاك اندیش(كارشناس مجری)، دكتر صالح اسكندری(قائم مقام دبیركل هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی)، دكتر مهدی رمضانی(عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون تحلیل و بررسی بسیج اساتید دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات) و علی سیف پور(فعال فرهنگی و دانشجوئی)

فهرست قطعات