پخش زنده و آرشیو رادیو

افق های نو

شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 08:30 به مدت 53 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق های نو

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، دستاوردها و مشكلات قوه قضائیه در اجرای عدالت و مبارزه با فساد

با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، عمادی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، حجت الاسلام دكتر محمدامین وحدانی نیا(استادیار دانشگاه علوم قضائی و معاون قضایی رئیس كل دادگاه های عمومی و انقلاب استان تهران)، دكتر محمد محمدی(كارشناس علوم قضائی و رئیس تشكلهای مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد) و دكتر محمد احتشامی بجنوردی(بازپرس دادسراهای عمومی و انقلاب)

فهرست قطعات