پخش زنده و آرشیو رادیو

گام دوم

چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 10:00 به مدت 53 دقیقه

اطلاعات برنامه

گام دوم

گام دوم و جوانان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، خوشكام(كارشناس مجری)، دكتر حسین بابایی مجرد(رئیس اندیشكده ایرانی تنظیم گری اسلامی و عضو هیئت علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، مهندس علیرضا بهشتی خواه(فعال دانشجویی)، دكتر سید مرتضی حسینی(مدرس دانشگاه و مدیركل پژوهش های كمیته امداد امام خمینی"ره") و آرمان مقصودنیا(دارنده مدال برنز كشوری در رشته ریاضی و دانشجوی مهندسی برق دانشگاه شریف)

لیست قطعات