پخش زنده و آرشیو رادیو

افق های نو

یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 08:30 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق های نو

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، عزت ملی و سیاست خارجی منطقه ای ج. ا. ایران

با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، عمادی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر محسن ردادی(عضو پژوهشكده فرهنگ و اندیشه اسلامی و نویسنده كتاب اعتماد سیاسی در اسلام) و دكتر شبیر فیروزیان(استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل فرهنگی و سیاسی)

فهرست قطعات