پخش زنده و آرشیو رادیو

افق های نو

جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 08:30 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق های نو

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی در بیانیه گام دوم، چالشها و راهكارها

با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، حسین زاده(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده) و دكتر محمد عندلیب(مدرس و پژوهشگر مسائل اقتصادی)

فهرست قطعات