پخش زنده و آرشیو رادیو

ماه ماه

دوشنبه 6 خرداد 1398 ساعت 23:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ماه ماه

آداب و رسوم ماه مبارك رمضان در فرهنگ مردم ایران، رسم سخنوری

با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده)، خانم حسنی(مجری)، امیر نوری(كارشناس مجری) و دكتر خلعتبری(پژوهشگر و نویسنده در حوزه فرهنگ مردم)

فهرست قطعات