پخش زنده و آرشیو رادیو

ماه ماه

ویژه برنامه ماه رمضان از ساعت 00:30 به مدت 25 دقیقه


نگاهی به آیین های اقوام مختلف در ایام ماه مبارك رمضان با هدف تقویت باورهای دینی در جامعه و رشد و تقویت دین باوری