پخش زنده و آرشیو رادیو

قانون و قانون گذاری

چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 08:30 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

قانون و قانون گذاری

بررسی و تحلیل قانونگذاری در حوزه فضای مجازی

با حضور ماهر(تهیه كننده)، شكوری(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر جواد جاویدنیا(معاون قضایی دادگستری كل استان تهران) و دكتر محمدصادق نصراللهی(مدیر گروه فرهنگ و دولت دانشكده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق"ع")

فهرست قطعات