پخش زنده و آرشیو رادیو

قانون و قانون‌گذاری

هر روز از ساعت 8:30 به مدت 60 دقیقه


برنامه ای با محوریت بررسی و تحلیل مراجع قانونگذاری در ایران