پخش زنده و آرشیو رادیو

قانون و قانونگذاری

جمعه 4 مهر 1399 ساعت 09:30 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

قانون و قانونگذاری

بررسی و تحلیل نظارت بر حسن اجرای قوانین

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر حسینعلی احمدی گرجی(مشاور معاونت حقوقی سازمان بازرسی كل كشور)، رضا فضل زرندی(معاون قضایی دیوان عدالت اداری) و سید رضا شریف(از قضات بازنشسته دستگاه قضایی و وكیل دادگستری)

فهرست قطعات