پخش زنده و آرشیو رادیو

علم نافع

پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 13:30 به مدت 46 دقیقه

اطلاعات برنامه

علم نافع

بررسی نقش مقاومت در پیشرفت علم و فناوری

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، آقامحسنی(كارشناس مجری)، حمیدی(گزارشگر و آیتم ساز) و ارتباط تلفنی با حجت الاسلام سعید صلح میرزایی(پژوهشگر و استاد حوزه علمیه قم)

فهرست قطعات