پخش زنده و آرشیو رادیو

هزار شب آسمانی

یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 21:30 به مدت 85 دقیقه

اطلاعات برنامه

هزار شب آسمانی

بایسته های زبان قرآن

با حضور خانم شهبندی(تهیه كننده)، ادبی(كارشناس مجری)، خانم الهام وحدت(آیتم ساز)، دكتر منصور پهلوان(استاد تمام دانشگاه الهیات دانشگاه تهران) و ارتباط تلفنی با دكتر سید سلمان صفوی(رئیس آكادمی مطالعات ایرانی لندن و سردبیر مجله علمی ترانسندنت فیلسوفی) و استاد سید مصطفی محدثی خراسانی(شاعر آئینی)

فهرست قطعات

هزار شب آسمانی» عنوان ویژه برنامه شبكه رادیویی گفت وگو است كه از 11 تا 15 اردیبهشت پخش خواهد شد. برنامه‌ای كه سعی دارد به طور جامع، نگاهی دقیق و عمیق به جنبه‌های مختلف عرفانی و فلسفی شب‌های قدر و رازهای نهفته در شب زنده داری‌های این ایام بپردازد.