پخش زنده و آرشیو رادیو

هزار شب آسمانی

شب‌های قدر از ساعت 21:30 به مدت 90 دقیقه


هزار شب آسمانی» عنوان ویژه برنامه شب‌های قدر شبكه رادیویی گفت‌وگو است كه از 11 تا 15 اردیبهشت پخش خواهد شد.

هزار شب آسمانی» عنوان ویژه برنامه شبكه رادیویی گفت وگو است كه از 11 تا 15 اردیبهشت پخش خواهد شد. برنامه‌ای كه سعی دارد به طور جامع، نگاهی دقیق و عمیق به جنبه‌های مختلف عرفانی و فلسفی شب‌های قدر و رازهای نهفته در شب زنده داری‌های این ایام بپردازد.