پخش زنده و آرشیو رادیو

هزار شب آسمانی

سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 21:30 به مدت 85 دقیقه

اطلاعات برنامه

هزار شب آسمانی

نسبت تعاملی شب قدر با انسان كامل و قرآن ناطق

با حضور خانم شهبندی(تهیه كننده)، ادبی(كارشناس مجری)، خانم الهام وحدت(آیتم ساز)، دكتر محمدهادی همایون(استاد تمام، عضو هیئت علمی و هیئت امنای دانشگاه امام صادق"ع")، دكتر علیرضا ابراهیم(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در رشته ادیان و عرفان تطبیقی) و ارتباط تلفنی با امیر مرزبان(شاعر آئینی)

فهرست قطعات

هزار شب آسمانی» عنوان ویژه برنامه شبكه رادیویی گفت وگو است كه از 11 تا 15 اردیبهشت پخش خواهد شد. برنامه‌ای كه سعی دارد به طور جامع، نگاهی دقیق و عمیق به جنبه‌های مختلف عرفانی و فلسفی شب‌های قدر و رازهای نهفته در شب زنده داری‌های این ایام بپردازد.