پخش زنده و آرشیو رادیو

علم نافع

پنجشنبه 4 شهریور 1400 ساعت 13:30 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

علم نافع

نقش حوزه های علمیه در تولید علوم انسانی و اسلامی

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، آقامحسنی(كارشناس مجری)، حمیدی(گزارشگر و آیتم ساز) و ارتباط تلفنی با دكتر سید مهدی موسوی(استاد حوزه و مولف كتاب الگوهای كلان تولید علوم انسانی و اسلامی)

فهرست قطعات