پخش زنده و آرشیو رادیو

امواج شبهه

یکشنبه 28 آبان 1402 ساعت 16:00 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

امواج شبهه

با حضور خانم سیده فاطمه شعار(تهیه كننده)، محمود شهیدی(كارشناس مجری)

فهرست قطعات