پخش زنده و آرشیو رادیو

روایت تاریخ

شنبه 8 اردیبهشت 1403 ساعت 22:00 به مدت 110 دقیقه

اطلاعات برنامه

روایت تاریخ

تاریخ ایران باستان

با حضور فرهاد دهنوی(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری)، منصور حمدالله زاده(دكترای تاریخ ایران باستان و مدرس دانشگاه آزاد تهران مركز)، ارتباط تلفنی با كاظم ملازاده(عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان)، اسماعیل همتی(عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان) و مهرداد نوری مجیدی(پژوهشگر تاریخ و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی)

فهرست قطعات

با حضور فرهاد دهنوی(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری)