پخش زنده و آرشیو رادیو

روایت تاریخ

شنبه‌ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه


روایت تاریخ

با حضور فرهاد دهنوی(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری)