پخش زنده و آرشیو رادیو

روایت تاریخ

شنبه 15 اردیبهشت 1403 ساعت 22:00 به مدت 110 دقیقه

اطلاعات برنامه

روایت تاریخ

تاریخ ایران باستان

با حضور فرهاد دهنوی(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری)، منصور حمدالله زاده(دكترای تاریخ ایران باستان با تخصص پیشاهخامنشیان، مدرس دانشگاه آزاد تهران مركز) و مهرداد نوری مجیدی(مدرس، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران قبل از اسلام)

فهرست قطعات

با حضور فرهاد دهنوی(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری)