پخش زنده و آرشیو رادیو

روایت تاریخ

شنبه 5 خرداد 1403 ساعت 22:00 به مدت 110 دقیقه

اطلاعات برنامه

روایت تاریخ

تاریخ ایران باستان

با حضور فرهاد دهنوی(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری)، دكتر منصور حمدالله زاده(دكتری تاریخ ایران باستان با تخصص دوره پیشاهخامنشیان و مدرس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز)، مهرداد نوری مجیدی(مدرس، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران قبل از اسلام) و ارتباط تلفنی با محمدتقی ایمانپور(عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

فهرست قطعات

با حضور فرهاد دهنوی(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری)