پخش زنده و آرشیو رادیو

جهان ورزش (دو و میدانی)

یك شنبه از ساعت 09:05 به مدت 55دقیقه


تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.