انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ورزش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[13/09/1401]
00:00
60
گزارش ورزشی
فوتبال: آرژانتین- استرالیا
01:00
300
تا صبح
06:00
30
كانون تندرستی

06:30
10
خبر
06:40
5
میان برنامه
06:45
75
صبح و ورزش
08:00
60
جام بیست و دوم
09:00
60
جهان ورزش- دو و میدانی
10:00
30
گلخونه
10:30
15
خبر
10:45
45
گلخونه
11:30
30
باشگاه بانوان
اذان ظهر: 11:54- موذن: استاد سبزعلی
12:00
40
به اضافه ورزش
12:40
15
داستان زندگی من
12:55
5
میان برنامه
13:00
10
خبر
13:10
5
میان برنامه
13:15
15
نسخه ورزشی
13:30
30
نمایش
14:00
30
خط اول
14:30
30
قهرمان شو
15:00
60
جهان ورزش- ورزش های آبی
16:00
60
از فوتبال چه خبر؟
17:00
60
عصرانه
اذان مغرب: 17:11- موذن: استاد آقاتی
18:00
180
گزارش ورزشی
21:00
60
باشگاه خبر
22:00
119
گزارش ورزشی

جدول پخش برنامه های
[14/09/1401]
00:00
60
گزارش ورزشی
جام جهانی فوتبال 2022 یك هشتم نهایی
01:00
300
تا صبح
اذان صبح: 05:30- موذن: استاد عبدالعال
06:00
30
كانون تندرستی
06:30
10
خبر
06:40
5
میان برنامه
06:45
75
صبح و ورزش
08:00
60
جام بیست و دوم
09:00
60
جهان ورزش- وزنه برداری
10:00
30
گلخونه
10:30
15
خبر
10:45
45
گلخونه
11:30
30
باشگاه بانوان
اذان ظهر: 11:55- موذن: استاد كرمی
12:00
40
به اضافه ورزش
12:40
20
داستان زندگی من
13:00
10
خبر
13:10
5
میان برنامه
13:15
15
فردا روشن است
13:30
30
نمایش
14:00
30
خط اول
14:30
30
قهرمان شو
15:00
60
جهان ورزش- تیراندازی و تیر و كمان
16:00
60
از فوتبال چه خبر؟
17:00
60
عصرانه
اذان مغرب: 17:11- موذن: استاد شهید دانش
18:00
180
گزارش ورزشی
21:00
60
باشگاه خبر
22:00
119
گزارش ورزشی

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir