رادیو ورزش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/07/1400]
00:00
30
گزارش ورزشی
00:30
30
پنجره ای رو به شب
01:00
60
به اضافه ورزش
02:00
240
تا صبح
اذان صبح: 04:52- موذن: استاد كرمی
06:00
60
صبح تازه
07:00
10
خبر
07:10
80
صبح و ورزش(زنده)
08:30
30
قهرمان شو
09:00
60
جهان ورزش والیبال(زنده)
10:00
85
هوادار
11:25
5
ورزش باستانی
11:30
30
اذانگاهی
اذان ظهر: 11:49- موذن: استاد خدام حسینی
12:00
55
به اضافه ورزش(زنده)
12:55
5
میان برنامه
13:00
15
فردا روشن است
13:15
15
نسخه ورزشی
13:30
30
نمایش
14:00
30
خط اول(زنده)
14:30
25
ایراندخت
14:55
5
ریزبین
15:00
55
جهان ورزش همگانی(زنده)
15:55
5
ورزش باستانی
16:00
60
از فوتبال چه خبر؟
17:00
90
عصرانه
اذان ظهر: 17:40- موذن: استاد صبحدل
18:30
90
مناظره
20:00
60
از سوت تا سكو
21:00
60
باشگاه خبر
22:00
119
پنجره ای رو به شب

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir