رادیو ورزش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[16/09/1399]
00:00
90
ادامه گزارش ورزشی
01:30
30
نمایش
02:00
55
ورزش ایران(تكرار)

02:55
5
میان برنامه
03:00
180
تا صبح
اذان صبح: 05:31- موذن: استاد حسنی كارگر
06:00
60
زنگ ملی ورزش
07:00
10
خبر
07:10
80
صبح و ورزش(زنده)
08:30
25
زنگ تربیت بدنی
08:55
5
ورزش باستانی
09:00
60
ورزش ایران دو و میدانی(زنده)
10:00
60
جام جهانی(زنده)
11:00
50
نیمكت
11:50
10
در محضر دوست
اذان ظهر: 11:55- موذن: استاد محمدزاده
12:00
60
ورزش و جامعه
13:00
30
مشاور
13:30
15
نمایش
13:45
15
میان برنامه
14:00
30
تیتر اول(زنده)
14:30
30
زنگ تربیت بدنی(تكرار)
15:00
60
ورزش ایران شمشیربازی(زنده)
16:00
60
از فوتبال چه خبر؟
17:00
90
عصرانه(زنده)
اذان مغرب: 17:11- موذن: استاد صبحدل
18:30
120
شب های نارنجی
20:30
15
فردا روشن است
20:45
15
میان برنامه
21:00
60
از سوت تا سكو
22:00
60
از فوتبال چه خبر؟(تكرار)
23:00
59
ورزش و جامعه(تكرار)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir