انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ورزش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[07/01/1402]
00:00
90
عصر بهاری
01:30
90
تا صبح
03:00
60
ترتیل قرآن
04:00
60
نسیم نیاز

اذان صبح: 04:34- موذن: استاد احمدی
05:00
60
تا صبح
06:00
30
اخلاق در ورزش
06:30
30
میان برنامه
07:00
30
ورزش در رمضان
07:30
30
ایران خاك دلیران
08:00
60
كشتی نامه
09:00
60
جهان ورزش
10:00
120
بهار ورزش
12:00
30
اذان
12:30
30
به اضافه ورزش
13:00
60
بانوی ایرانی
14:00
30
نسخه ورزشی
14:30
30
نمایش
15:00
60
جهان ورزش
16:00
120
عصر بهاری
18:00
90
ضیافت پهلوانان
19:30
30
مستند ورزشی
21:00
60
كشتی نامه
22:00
60
بانوی ایرانی
23:00
59
گزارش ورزشی

جدول پخش برنامه های
[08/01/1402]
00:00
60
عصر بهاری
01:00
120
تا صبح
03:00
60
ترتیل قرآن
04:00
60
نسیم نیاز
05:00
60
تا صبح
06:00
25
اخلاق در ورزش
06:25
20
میان برنامه
06:45
15
داستان زندگی من
07:00
30
ورزش در رمضان
07:30
30
ایران خاك دلیران
08:00
60
كشتی نامه
09:00
60
جهان ورزش
10:00
120
بهار ورزش
12:00
20
اذان
اذان ظهر: 12:09- موذن: استاد قاسم آبادی
12:20
40
به اضافه ورزش
13:00
60
بانوی ایرانی
14:00
30
نسخه ورزشی
14:30
30
نمایش
15:00
60
جهان ورزش
16:00
120
عصر بهاری
18:00
90
ضیافت پهلوانان
اذان مغرب: 18:40- موذن: استاد منصوری
19:30
30
مستند ورزشی
20:00
180
گزارش ورزشی
23:00
59
گزارش ورزشی

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir