پخش زنده و آرشیو رادیو

صدای پای شب

دوشنبه‌ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه


در برنامه صدای پای شب در هر نوبت موضوعات از پیش تعیین شده در چهار بخش مختلف ادبیات (ادبیات داستانی، شعر، ادبیات كهن، كتاب) و با حضور كارشناسان هر حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.