پخش زنده و آرشیو رادیو

پی نوشت

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه


طنز و نقد

زیرساخت برنامه بر مبنای اقتصاد مقاومتی و سبك زندگی است