پخش زنده و آرشیو رادیو

سین مثل سرمایه

شنبه الی جمعه از ساعت 18:00 به مدت 115 دقیقه


ویژه برنامه عصرگاهی ایام نوروز

تهیه كنندگان: پویان امینان و حمیده رضا سلطانی